chalk and cheese

Elmalarla armutları karşılaştırmak deyimine yakın bir anlamı var, birbiri ile alakasız şeyler için kullanılır   hcho

full of beans   akasya