yeni bir biçim kazandırmak anlamı

yeni bir biçim kazandırmak bir eşyaya veya bir modele yeni bir şekil vermektir
örnel:çiçeğim büyüdü artık çiçekleri vardı.(yani çiçek yeni bir biçim (şekil) kazandı...   sena yağmur acar