to beat something like a rented mule

emanet mandaya vurur gibi vurmak   hcho

Anlamı: Kiralık katıra vurur gibi bir şeye vurmak.
Türkçe'deki deyim karşılığı : Gavura vurur gibi vurmak.   ametin