better lose the saddle than the horse

zararın neresinden dönersen kardır   hcho