ağzındaki baklayı çıkarmak

to get something off one's chest   hcho

ak akçe kara gün içindir   skocaay