like oil and water

birbirinden çok farklı olan şeyler için söylenir. insanlar için de kullanılır; You and me like oil and water (ayrı dünyaların insanlarıyız)   alkcrist