ortalığı velveleye vermek

to throw a tantrum   hcho