to drink like a fish

Sünger gibi içmek !   never

haraç kesmek   babişko