as alike as two peas in a pod

tıpatıp aynı   hcho

bir elmanın iki yarısı gibi   noordinator