a word to the wise is enough

anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az   hcho

Alan bir kıldan aldı   noordinator

Arife tarif gerekmez   noordinator

Anlayana bir söz yeter   noordinator