pick up your ears

can kulağı ile dinle   hcho

Kulağını dört açmak !   never