a stitch in time saves nine

yılanın başını küçükken ezmek gerek   hcho