you can catch more flies with honey than with vinegar

tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır   hcho