roll up your sleeves

kolları sıva ve çalışmaya başla anlamında kullanılan deyim.

" roll up your sleeves and appyl a little elbow grease "
   wk1ne