dönek

turncoat   hcho

İstemem yan cebime koy   iguler