repeat business

Türkçe karşılığı yaklaşık olarak 'devamlı müşteri'   hcho