to feel blue

morali bozuk olmak, üzgün olmak   hcho