as soon as

olur olmaz, fiilin takısına göre değişebilir   seherbalci