a pain in my ass

" Baş belası " olarak kullanılan bir deyim.
" You are such a pain my ass, you know that? "

- Tam bir baş belasısın, biliyor musun?   wk1ne