roll up your sleeves

kolları sıva ve çalışmaya başla anlamında kullanılan deyim.
" Roll up your sleeves and apply a little elbow grease "    wk1ne