to dwell on what

bir şey üzerinde çok durmak/uzatmak   yavuz_o