that is done cannot be undone

ölmüşle olmuşa çare olmaz   hcho

yapılmış bir şey yapılmamış olamaz.    whisnereceli