make history

Sanırsam "tarih yazmak" şeklinde çevirebiliriz   whisnereceli