pouring down

bardaktan su bosalircasina yagmurun yagmasi.   okokfcuk