zararın neresinden dönersen kardır

better lose the saddle than the horse   hcho